Aeroportul Transilvania Targu-Mures anunta operatorii economici interesati ca Tncepand cu data de 14.11.2016, ora 08:00 AM, a demarat formalitatile pentru achizitia directa prin intermediul Catalogului de produse, servicii si lucrari disponibil in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice S.E.A.P., a serviciilor de: Auditare si verificare a Sistemului de Management al Sigurantei si Sistemului de Management al calitatii, COD CPV: 79212200 – 5 Servicii de auditare interna – anunt de publicitate nr. 62158.

Valoarea estimata a achizitiei este de 16.935 lei fara TVA.