Aeroportul Transilvania Targu-Mures anunta operatorii economici interesati ca, in luna noiembrie, demareaza formalitatile pentru achizitia directa prin intermediul Catalogului de produse, servicii si lucrari disponibil in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice S.E.A.P. a lucrarilor de: Reparatii curente la suprafetele de miscare, COD CPV: 45262330-3 Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2). Intentia de achizitionare a lucrarilor mai sus mentionate se va publica Tn catalogul electronic SEAP la sectiunea Publicitate si pe site-ul Aeroportului Transilvania TTrgu Mures.