R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureş, organizează selecţia ofertelor pentru închirierea unor spaţii, cu destinaţia rent a car.

Licitaţia va avea loc în data de 23.09.2015 ora 10:00.
Caietul de sarcini precum şi draftul de contract se poate ridica de la sediul regiei până la data de 16.09.2015, orele 16:00.
Termenul de depunere al ofertelor este 21.09.2015 orele 16:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0265-328.888 sau 0748-105.243, persoana de contact – Câmpean Mărioara.