R.A. „Aeroportul Transilvania” – Tîrgu Mureș intenționează achiziționarea de dotari independente pentru obiectiv “ Extindere copertina fatada sudica aerogara”, în primă fază prin estimarea costurilor și identificarea posibililor ofertanți.

Dacă sunteți interesat în ofertare vă rugăm a ne solicita documentația prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa investitii@targumuresairport.ro

Autoritatea contractantă nu va atribui contractul în baza ofertelor primite ci ulterior va transmite noi solicitări de oferte către trei operatori economici desemnați admisibili.

Vor fi luate în considerare doar ofertele operatorilor economici care au solicitat documentația.

Termenul limită de depunere al ofertei este 03.12. 2013, ora 12,00