Activităţile de interes public şi cele comerciale efectuate de Aeroportul“Transilvania” funcţionează în regim normal, din totalul mişcărilor de aeronave înregistrate la Aeroportul din Tîrgu Mureş în cursul anului 2012 predominând, în proporţie de peste 90%, zborurile comerciale. Astfel, din numărul total al zborurilor(3140) înregistrate în cursul anului trecut la Aeroportul din Tîrgu Mureş doar 7,92% (249) au reprezentat zboruri umanitare sau alte zboruri scutite de taxele aeroportuare potrivit prevederilor legale. Majoritatea covârşitoare a mişcărilor aeriene efectuate la Aeroportul Internaţional “Transilvania” Tîrgu Mureş fiind zboruri de natură comercială (2891).

R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş deserveşte un areal geografic de 24.000 km2, cu o populaţie aproximativă de 1,5 milioane de locuitori, cuprinzând preponderent patru judeţe Mureş, Bistriţa, Harghita şi Covasna. Prin Hotărârea 107 din 18 august 2011 Consiliul Judeţean Mureş a încredinţat serviciul de interes economic general Regiei Autonome Aeroport “Transilvania” Tîrgu Mureş, obligaţia de serviciu public fiind instituită până la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care Regia depăşeşte pragul de 1.000.000 de pasageri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016. Finanţarea publică acordată Regiei se efectuează pentru compensarea costurilor generate de îndeplinirea unor obligaţii de serviciu de interes economic general încredinţate în conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 842/2005 şi OUG nr. 61/2011.

Printre principalele activităţi efectuate de către R.A. Aeroport “Transilvania” Tîrgu Mureş care reprezintă serviciu de interes economic general se regăsesc construirea infrastructurii aeroportuare şi a echipamentelor (piste de decolare, terminale, platforme, turn de control) sau a instalaţiilor care le sprijină în mod direct (instalaţii de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranţă) precum şi întreţinerea, repararea, modernizarea şi administrarea infrastructurii, a echipamentelor şi a instalaţiilor aeroportului. De asemenea, furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, cu excepţia serviciilor de handling la sol, furnizarea de servicii de control al traficului aerian, stingere a incendiilor, servicii de urgenţă, servicii de siguranţă, asigurarea, în condiţiile legii, a spaţiilor şi a utilităţilor necesare autorităţilor publice care efectuează activităţi specifice de control pe aeroport şi protecţia infrastructurii aeroportului reprezintă, la rândul lor, activităţi de serviciu public.

Nu pot face parte din activităţile aferente serviciului de interes economic general activităţile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activităţile de bază ale aeroportului şi care includ construirea, finanţarea, utilizarea şi închirierea terenului şi a clădirilor sau porţiunilor din acestea, nu numai pentru birouri şi depozitare, dar şi pentru hoteluri şi operatori economici situaţi în incinta aeroportului, precum şi pentru magazine, restaurante sau parcări.

În urma deciziei Tribunalului Neamţ reclamantul Sindicatul Independent al Aeroportului Cluj–Napoca a obţinut anularea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 107 din 18 august 2011, şi anume în ceea ce priveşte prelucrarea zborurilor cu aeronave scutite, conform legii, de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave şi achiziţia şi întreţinerea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor scutite, conform legii, de plata tarifelor aeroportuare. Pe cale de consecinţă, Aeroportul “Transilvania”Tîrgu Mureş nu va putea primi compensaţie pentru aceste activităţi din fonduri publice şi acestea vor fi susţinute din veniturile sale proprii.

Precizăm că, nici activităţile de interes public şi nici cele comerciale efectuate de Aeroportul “Transilvania” nu sunt afectate deloc de această decizie, ci se impune, mai degrabă ca şi principiu susţinerea din fonduri proprii de către Aeroportul “Transilvania”Tîrgu Mureş a activităţilor de prelucrare a zborurilor şi a pasagerilor aeronavelor scutite de la plata tarifelor aeroportuare precum şi achiziţia sau întreţinerea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor scutite de plata tarifelor aeroportuare.

22 martie 2013 Preşedintele Consiliului de Administraţie

Peti Andrei