„R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TIRGU MUREȘ anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TIRGU MUREȘ, studiu de fezabilitate pentru modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din MASTER — PLANUL GENERAL DE TRANSPORT” propus a fi amplasat în județul Mureș, loc. Vidrasău, Șoseaua Tg. Mureș-Luduș km. 14,5 – Aeroport. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Mureș, Tîrgu Mureș, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 0900 – 1500 și marți – vineri între orele 0900 – 1200, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmms.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Mureș, din Tg. Mureș, str. Podeni, nr. 10,în zilele de: luni, între orele 0900 – 1500 și marți-vineri intre orele 0900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. ”