Aeroportul Transilvania Tg. Mureș

Scoate la licitație activitatea de curățenie/cosire, adunare și transport a zonei înierbate din incinta aeroportului, pe o suprafață de aproximativ 30 ha.

Activitatea se va realiza pe cheltuiala prestatorului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la emiterea Ordinului de Începere a lucrării.

Criteriul de departajare este în funcție de termenul de realizare.

Ofertele se vor depune la secretariatul regiei, până în data de 08.06.2018 ora 1200.

Informații la tel: 0265-328.888, email: office@transylvaniaairport.ro .