ANUNȚ LICITAȚIE pentru atribuirea contractului sectorial având ca obiect achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor „Echipamente Scanare Securitate Pasageri Și Bagaje”

Cod Proiect 148339

Numar anunt: CN1044571

Tip contract: Furnizare

Tip anunt: Anunț de participare

Data publicare: 07.07.2022

Data limita depunere oferta: 10.08.2022, ora: 15:00

Cod si denumire CPV: 35121000-8 – Echipament de securitate (Rev.2)

Denumire contract: Achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor „Echipamente de Scanare Securitate Pasageri Și Bagaje, din cadrul proiectului „Modernizarea aeroportului cu includere obiectivelor din Master Planul General de Transport, prin Programul Operational Infrastructura Mare, (POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Cod Smis 148339.