REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL TRANSILVANIA- TÂRGU MUREŞ , cu sediul in Vidrasău,soseaua Tg-Mureş-Ludus,km.14,5,jud.Mureş, CP-547612, CUI-RO 4726000, jud.Mureş – Romania, reprezentată legal de către d-nul PETI ANDREI, in calitate de Preşedinte al Consilului de administraţie,anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere platforma de parcare aeronave”,propus a fi amplasat în Oraşul Ungheni,sat.Vidrasău,şoseaua Târgu Mureş-Ludus,km. 14,5,jud.Mures.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Mureş , din Târgu Mureş,str.Podeni,nr.10 în zilele de luni,între orele 9.00-15.00 si marţi-vineri,între orele 9.00-12.00,precum si la sediul REGIEI AUTONOME AEROPORTUL TRANSILVANIA – TÂRGU MUREŞ , cu sediul în Vidrasău,soseaua Tg-Mureş-Ludus,km.14,5 în zilele de luni-vineri ,intre orele 09.00-15.00.

Observaţiile publicului se primesc prin poştă la A.P.M Mureş,Târgu Mureş,str.Podeninr. 10,jud.Mureş sau pe e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax 0265 314985.