Consiliul de Administratie si conducerea executiva a Aeroportului Transilvania Tragu Mures luand act de situatia locala, nationala si internationala privind dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor aeroportuare in raport cu potentialul deservit,constata:

1. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş are un proiect de dezvoltare matur pe termen scurt, mediu , lung care include ulterior si conceptul european al platformei multimodale , aprobat de Ministerului Transporturilor si AACR in anul 1994, iar Consiliul Judetean Mures din 1998 de dupa preluarea aeroportului pune in practica pas cu pas parte din acesta functie de fondurile disponibile.

2. Aferent perioadei pe termen scurt, pana in anul 2009 Consiliul Judeţean Mureş, proprietarul aeroportului, cu fonduri proprii, completate cu fonduri de la Guvernul Romaniei, inclusiv Ministerul Transportului, a efectuat măsurile de implementare a condiţiilor internaţionale la infrastructura si serviciile Aeroportului Transilvania Târgu Mureş conform cerinţelor UE, efectuând si documentaţia legală pentru trecerea la etapa pe termen mediu, cu extinderea pistei la 3.600 x 60 m, urmata de Zona Cargo şi Platforma Multimodală, printr-un efort financiar de 29.843.757lei.

3. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş are efectuate şi avizate:
– Studiu de prefezabilitate dezvoltare pistă 3.600 în anul 1994/2001
– Studiu de fezabilitate dezvoltare pistă 3.600 în anul 2003/2008
– PUZ aprobat in anul 2004
– Proiect tehnic dezvoltare pistă 3.600 în 2008
– Avize de mediu 2008
– Teren necesar construcţiei asigurat prin exproprierile din anul 2009

4. Terenul pentru dezvoltarea pistei la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş este lipsit de obstacolări.

5. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş este amplasat natural în apropierea căii ferate Deda- Războieni la 400m, Şoseaua E60 Bucuresti-Budapesta la 600m, si de viitoarele autostrazi: Transilvania la 900m, autostrada Iaşi – Târgu Mureş la 7km.

6. Traficul aerian la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, nu afectează zonele populate, respectând reglementările UE privind protecţia mediului.

7. Eficienta investiţiei este de 5 ori mai mare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş ca la alte aeroporturi competitoare.

8. Denumirea de aeroport „TRANSILVANIA” este înregistrat la OSIM din 2006 de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, neputand fi alocata altui aeroport.

9. Cosiliul Judetean Mures are alocate in BVC 2010 suma de 16.333.000 lei pt continuare achizitie terenuri in realizarea intregului proiect de dezvoltare.

In atare conditii Consiliul de Administraţie al Aeroportului Transilvania Târgu Mureş militeaza pt continuarea etapelor pe termen mediu si lung de realizare a proiectului de modernizare al aeroportului, solicitand in principiul ratiunii si al eficientei, sprijinul factorilor de decizie pt aplicarea in practica cat mai repede.

Consiliul de Administratie al RA Aeropoert Transilvania Tragu Mures
04 Mai 2010