International Airport Transylvania
14°C
16:32

Administratori

Peti Andrei – administrator executiv – presedinte al Consiliului de Administratie –
Vizualizare CV
Hot. 113

Popa Daniel Marius – vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Vizualizare CV
Hot. 34

Post vacant – Administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit

Constantinescu Luminita Geanina – Reprezentantul Ministerului Finanţelor – administrator neexecutiv
Vizualizare CV
Hot 145 noua componenta CA