Aeroportul International Transilvania
35°C
20:38

Hotararea nr. 01 – Aprobare actualizare indicatori pentru modernizare
Hotararea nr. 02 – Aprobare BVC
Hotararea nr. 03 – Aprobare propunere inchidere masura C Conturi D 725-2013
Hotararea nr. 04 – Aprobare inchidere masura ANAF
Hotararea nr. 05 – Aprobare actualizare indicatori Extindere Terminal si Platforma
Hotararea nr. 06 – aprobare modificare valoare proiect MPGT
Hotararea nr. 07 – aprobare propunere BVC
Hotararea nr. 08 – aprobare tarif stivuitor
HCA nr 9 aprobare indicatori Remiza PSI
HCA nr 10 aprobare indicatori proiect non economic
HCA nr 11 aprobare rectificare BVC
HCA nr 12 aprobare contract operator SKY EXPRESS
HCA nr 13 aprobare contract operator HELLO JET
HCA nr 14 aprobare rectificare BVC
HCA nr 15 aprobare indicatori Remiza PSI
HCA nr 16 aprobare contract Air Connect
HCA nr 17 aprobare Raport anual a indicatorilor de performanță
HCA nr 18 aprobare AA la ctr handling cdu Wizz Air
HCA nr 19 aprobare nr de locuri taxi 18
HCA nr 20 aprobare inscriptionare denumire regie
HCA nr 21 aprobare situatii financiare
HCA nr 22 aprobare PV inventariere
HCA nr 23 aprobare actualizare indicatori Modernizare – Extindere pista
HCA nr 24 aprobare actualizare indicatori Modernizare – Extindere Terminal Etapa II
HCA nr 25 aprobare Raport trimestrial privind modul de realizare a inndicatorilor de performanta
HCA nr. 26 – Aprobare decont ochelari
HCA nr 27 aprobare proiect rectificare BVC
HCA nr 28 aprobare contract consultanta juridica
HCA nr 29 aprobare contract operator aerian
HCA nr 30 aprobare Raport trimestrial la 30 06 2023
HCA nr 31 aprobare propunere proiect de rectificare BVC
HCA nr 32 aprobare contract operare Fly Lili
HCA nr 33 aprobare contract de operare Tailwind
HCA nr 34 aprobare propunere de modificare și armonizare Orientari CE
HCA nr 35 aprobare propunere solutii finantare investitii proprii
HCA nr 36 aprobare indicatori Remiza PSI
HCA nr 37 aprobare Plan de afaceri 2024-2027
HCA nr 38 aprobare mandatare negociere CCM 2023 – 2024
HCA nr 39 aprobare repartizare profit
HCA nr 40 aprobare solicitare de acordare derogare termen
HCA nr 41 aprobare CCM 2023-2024
HCA nr 42 aprobare Plan de afaceri 2024-2027
HCA nr 43 aprobare Plan de implementare L 296
HCA nr 44 aprobare numire Comitet de nominalizare si remunerare CA
HCA nr 45 aprobare acordare drepturi CCM
HCA nr 46 aprobare Raportul trimestrial la 30 09 2023
HCA nr 47 aprobare NF exceptare partiala de la L 296
HCA nr 48 aprobare nr maxim 4 posturi vacante
HCA nr 49 aprobare Organigrama si Stat de functii
HCA nr 50 aprobare Plan de afaceri completat 2024-2027
HCA nr 51 aprobare ROF Comitet de nominalizare si remunerare CA
HCA nr 52 aprobare nivelul remuneratiei administratori regie
HCA nr 53 aprobare PAC audit MT
HCA nr 54 aprobare acordare drepturi CCM în decembrie
HCA nr 55 aprobare solicitare de actualizare ICP pe 2024
HCA nr 56 aprobare solicitare garantare instrumente de finanțare
HCA nr 57 aprobare solicitare imprumut HCJM pt proiecte europene
HCA nr 58 aprobare rectificare BVC
HCA nr 59 aprobare rectificare BVC
HCA nr 60 aprobare modificari ROF

Hotararea nr. 1 – Aprobare BVC 2022
Hotararea nr. 2 – Aprobare reducere temporara a activitatii
Hotararea nr. 3 – Aprobare BVC 2022
Hotararea nr. 4 – Aprobare rectificare BVC 2022
Hotararea nr. 5 – Aprobare rectificare BVC 2022
Hotararea nr. 6 – Aprobare Raport anual realizare indicatori
Hotararea nr. 7 – Aprobare schimbare denumire aeroport
Hotararea nr. 8 – Aprobare Regulamentul Intern
Hotararea nr. 9 – Aprobare situatii financiare 2021
Hotararea nr. 10 – Aprobare PV inventariere
Hotararea nr. 11 – Aprobare Raportul administratorilor TRIM I
Hotararea nr. 12 – Rectificare BVC
Hotararea nr. 13 – Aprobare contract operator aerian Aegean
Hotararea nr. 14 – Aprobare ROF CA
Hotararea nr. 15 – Aprobare ROF Regie
Hotararea nr. 16 – Aprobare Organigrama
Hotararea nr. 17 – Aprobare Raport trimestrial realizare indicatori
Hotararea nr. 18 – Aprobare indreptare erori materiale privind Raportul de evaluare
Hotararea nr. 19 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 20 – Aprobare ROF regie
Hotararea nr. 21 – Aprobare contract operare BASE Airlines
Hotararea nr. 22 – Aprobare rectificare BVC 2022
Hotararea nr. 23 – Propunere aprobare Organigrama
Hotararea nr. 24 – Propunere ROF
Hotararea nr. 25 – Realizare indicatori
Hotararea nr. 26 – Aprobare tarife noi parcare
Hotararea nr. 27 – Aprobare mandate negocieri CCM 2022-2023
Hotararea nr. 28 – Aprobare contract operare Hello Jet
Hotararea nr. 29 – Aprobare Indicatori tehnico ec Extindere pista
Hotararea nr. 30 – Aprobare Indicatori tehnico ec Extindere Terminal etapa II
Hotararea nr. 31 – Aprobare Indicatori tehnico ec Echipamente de siguranta
Hotararea nr. 32 – Aprobare drepturi salariale CCM
Hotararea nr. 33 – Aprobare Harta strategica de zgomot
Hotarare nr. 34 – Aprobare BVC 2023
Hotararea nr. 35 – Aprobare modificare tarife de handling
Hotararea nr. 36 – Aprobare acord de cooperare proiect finantat PNRR
Hotararea nr. 37 – Aprobare AA cu Wizz Air
Hotararea nr. 38 – Aprobare actualizare indicatori tehnico ec Construire Remiza PSI

Hotararea nr. 01 – Aprobare program de investitii Anexa 4
Hotararea nr. 02 – Aprobare documentatie Schema de Covid
Hotararea nr. 03 – Aprobare trecere pe cheltuiala ASIF
Hotararea nr. 04 – Aprobare Plan de administrare 2021-2024
Hotararea nr. 05 – Aprobare schema ajutor COVID 19
Hotararea nr. 06 –  Aprobare servicii noi la cerere
Hotararea nr. 07 – Aprobare tarife de handling 01.03.2021
Hotararea nr. 08 – Aprobare tarife documente arhiva
Hotararea nr. 09 – Aprobare valoare proiect comp non ec SESA si Remiza PSI
Hotararea nr. 10 – Aprobare actualizare componenta CTE
Hotararea nr. 11 – Aprobare Raport realizare indicatori 31 12 2020
Hotararea nr. 12 – Aprobare Politici si Proceduri actualizate
Hotararea nr. 13 – Aprobare demarare procedura inchriere teren
Hotararea nr. 14 – Aprobare BVC
Hotararea nr. 15 – Aprobare Plan de afaceri
Hotararea nr. 16 – Aprobare BVC
Hotararea nr. 17 – Aprobare propunere Schema COVID 19
Hotararea nr. 18 – Aprobare calcul compensatie cheltuieli neeconomice
Hotararea nr. 19 – Aprobare prelungire contract Chirita si Asociatii
Hotararea nr. 20 – Aprobare situatii financiare
Hotararea nr. 21 – Aprobare inventariere
Hotararea nr. 22 – Aprobare schema ajutor de stat
Hotararea nr. 23 – Rectificare BVC
Hotararea nr. 24 – Aprobare indicatori de performanta
Hotararea nr. 25 –  Aprobare centru de vaccinare
Hotararea nr. 26 – Aprobare scutire parcare persoane pt vaccinare
Hotararea nr. 27 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 28 – Aprobare contract de operare HiSky
Hotararea nr. 29 – Aprobare mandatare Peti manager responsabil
Hotararea nr. 30 – Punct de vedere Proiect RIF intocmit de ANAF
Hotararea nr. 31 – Aprobare schema finala COVID
Hotararea nr. 32 – Aprobare valoare totala MPGT
Hotararea nr. 33 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 34 –  Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 35 – Aprobare indicatori MPGT
Hotararea nr. 36 – Aprobare situatii financiare sem I la 30 06 2021
Hotararea nr. 37 – Aprobare Raport trimestrial la 30 06 2021
Hotararea nr. 38 – Aprobare contestatie Decizie de impunere
Hotararea nr. 39 – Aprobare documentatie licitatie Schema COVID
Hotararea nr. 40 – Aprobare program aeroport H12
Hotararea nr. 41 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 42 – Aprobare Organigrama si Stat de functii
Hotararea nr. 43 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea nr. 44 – Trecere pe cheltuiala creante
Hotararea nr. 45 – Aprobare tarif PLF
Hotararea nr. 46 – Aprobare pret pornire licitatie taxi
Hotararea nr. 47 – Aprobare Raport trimestrial realizare indicatori
Hotararea nr. 48 – Aprobare actualizare indicatori
Hotararea nr. 49 – Aprobare Angajament remiza PSI
Hotararea nr. 50 – Aprobare propunere amendare Schema ajutor de stat COVID
Hotararea nr. 51 – Aprobare plata sume avans si lichidare
Hotararea nr. 52 – Aprobare proiect de contract operator HiSky
Hotararea nr. 53 – Aprobare proiect de contract operator Air Bucharest curse charter
Hotararea nr. 54 – Valoare Proiect SESA
Hotararea nr. 55 – Aprobare ajustări provizioane

Hotararea 01 – 14.01.2020 Aprobare indicatori SF Master Plan Deneral de Transport
Hotararea 02 – Aprobare indicatori Reactualizare DALI si PT…CT1
Hotararea 03 – Aprobare tarife zboruri divertate
Hotararea 04 – Aprobare proiect BVC 2020
Hotararea 05 – Aprobare regularizare expertiza
Hotararea 06 – Aprobare Plan de afaceri pe 2020
Hotararea 07 –  Aprobare modificare program operational
Hotararea 08 – Aprobare proiect BVC 2020 modificat
Hotararea 09 – Aprobare indicatori SF – MPGT
Hotararea 10 – Aprobare proiect BVC 2020
Hotararea 11 – Initiere demersuri legale recuperare prejudicii
Hotararea 12 – Aprobare trecere pe cheltuieli creante
Hotararea 13 – Aprobare propunere regularizare
Hotararea 14 – Aprobare intiere demersuri legale prejudicii CATER
Hotararea 15 – Aprobare propuneri realizare activitati  punere in functiune echipament degivror
Hotararea 16 – Aprobare adaptare program de vara
Hotararea 17 – Aprobare trecere pe cheltuiala creante Camera de Conturi
Hotararea 18 – Aprobare reducere temporara a activitatii
Hotararea 19 – Aprobare Raport anual al administratorilor
Hotararea 20 – Aprobare AA la TAROM prestari si handling
Hotararea 21 – Aprobare actualizare ROF CA
Hotararea 22 – Aprobare modificare ROF regie
Hotararea 23 – Aprobare modificare suspendare contracte clienti
Hotararea 24 – Aprobare modificare suspendare contracte furnizori
Hotararea 25 – Aprobare program de vara modificat
Hotararea 26 – Aprobare indicatori MPGT si Hangar
Hotararea 27 – Aprobare demersuri valorificare arenda terenuri
Hotararea 28 – Aprobare documentatie indicatori tehnico economici MPGT
Hotararea 29 –  Aprobare trecere pe cheltuiala creante prejudicii
Hotararea 30 – Aprobare Raport trimestrial indicatori performanta
Hotararea 31 – Aprobare punere in aplicare L 78
Hotararea 32 – Aprobare trecere pe venit sume
Hotararea 33 – Aprobare trecere pe venit sume proiect SLOT
Hotararea 34 – Aprobare punere in executare sentinte
Hotararea 35 – Aprobare contract de arenda
Hotararea 36 – Rectificare BVC
Hotararea 37 – Aprobare trecere in cont creante parteneri
Hotararea 38 – Demarare demersuri valorificare inchiriere terenuri
Hotararea 39 – Aprobare splimentare spatii parcare 5 locuri
Hotararea 40 – Aprobare modificare HCJM 34 privind ajutorul de stat
Hotararea 41 – Aprobare contract Animawings
Hotararea 42 – Aprobare contract Corendon
Hotararea 43 – Aprobare PV inventariere
Hotararea 44 – Aprobare Raport justificare ajutor de exploatare 2019
Hotararea 45 – Aprobare situatii financiare
Hotararea 46 – Aprobare demarare proces inchiriere teren
Hotararea 47 – Aprobare demarare proces valorificare masa verde
Hotararea 48 – Aprobare indicatori reactualzare SF remiza PSI
Hotararea 49 – Aprobare lista servicii standard pentru handlingul de rampa si pasageri
Hotararea 50 – Aprobare demarare proceduri de inchiriere teren
Hotararea 51 – Aprobare Raport administratori
Hotararea 52 – Aprobare demarare procedura de inchiriere
Hotararea 53 –  Aprobare mandatare persoane negociere CCM
Hotararea 54 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea 55 – Aprobare modificare tarife de handling de pasageri
Hotararea 57 – Aprobare mijloace fixe si obiecte de inventar
Hotararea 58 – Aprobare punere in aplicare L 78
Hotararea 59 – Aprobare inlocuire de drept Vice de catre Pres CA
Hotararea 60 – Aprobare indicatori gard perimetral
Hotararea 61 – Aprobare rectificare BVC
Hotararea 62 – Aprobare trecere pe cheltuiala Relliance
Hotararea 63 – Aprobare indicatori monument Aurel Vlaicu
Hotararea 64 – Aprobare indicatori MPGT
Anexa hotararea 65 – Bilant pe semestru la 30.06.2020
Hotararea 66 – Aprobare aplicare L 78
Hotararea 67 – Aprobare contract de operare FUGRO
Hotararea 68 – Aprobare Plan de afaceri 2021-2024
Hotararea 69 – Aprobare PAC C CONTURI
Hotararea 70 – Aprobare repartitie pe noi centre de cost
Hotararea 71 – Rectificare BVC
Hotararea 72 – Aprobare Raport trimestrial la 30.09.2020
Hotararea 73 – Aprobare schema autor COVID
Hotararea 74 – Aprobare indicatori MPGT
Hotararea 75 – Aprobare program redus
Hotararea 76 – Aprobare actualizare componenta CTE
Hotararea 77 – Aprobare drepturi CCM
Hotararea 78 – Aprobare inffintare UIP
Hotararea 79 – Aprobare valoare MPGT
Hotararea 80 – Aprobare valoare non economica MPGT
Hotararea 81 – Aprobare Schema COVID
Hotararea 82 – Aprobare Plan de administrare
Hotararea 83 – Aprobare Schema COVID
Hotararea 84 – Aprobare tarife de handling

Hotararea 01 – 28.01.2019 Aprobare propunere BVC 2019
Hotararea 02 – 28.01.2019 Aprobare tarife handling
Hotararea 03 – 28.01.2019 Reglare evidente contabile
Hotararea 04 – 28.01.2019 Aplicare L 78
Hotararea 05 – 28.01.2019 Demersuri recuperare prejudicii
Hotararea 06 – 21.02.2019 Aprobare Procedura de evaluare angajati
Hotararea 07 – 21.02.2019 Creante
Hotararea 08 – 21.02.2019 Aprobare tarife de parcare
Hotararea 09 – 21.03.2019 Tarif fast track VIP
Hotararea 10 – 21.03.2019 Delegare conducere plati pt cheltuieli
Hotararea 11 – 21.03.2019 Suspendare dispozitii demersuri legale
Hotararea 12 – 21.03.2019 Aprobare propuneri modif SF MPGT
Hotararea 13 – 21.03.2019 Aprobare raport trimestrial realizare indicatori
Hotararea 14 – 05.04.2019 Aprobare propunere BVC 2019
Hotararea 15 – Aprobare propunere proiecte BVC refacut
Hotararea 16 – 18.04.2019 Aprobare plan de afaceri
Hotararea 17 – 18.04.2019 Reziliere contract BSMP
Hotararea 18 – 18.04.2019 Completare echipa SPICE cu RAD IOAN
Hotararea 19 – 18.04.2019 Aprobare BVC
Hotararea 20 – 18.04.2019 Acordare tichete cadou Pasti
Hotararea 21 – 18.04.2019 Procedura noua de evaluare a angajatilor
Hotararea 22 – 18.04.2019 Aprobare program de vara
Hotararea 23 – 20.05.2019 Aprobare mandatare negociere CCM
Hotararea 24 – 20.05.2019 Aprobare contract Corendon
Hotararea 25 – 20.05.2019 Aprobare contract consultanta juridica Chirita
Hotararea 26 – 20.05.2019 Aprobare program de vara
Hotararea 27 – 20.05.2019 Aprobare tarife de handling si servicii la cerere in afara orelor de program
Hotararea 28 – 20.05.2019 Aprobare harta strategica de zgomot
Hotararea 29 – 20.05.2019 Aprobare limitele minime de pronire la licitatie pt spatii publicitare
Hotararea 30 – 27.05.2019 Aprobare situatii financiare
Hotarare 31 – 27.05.2019 Aprobare raport trimestrial indicatori
Hotarare 32 – 24.06.2019 Aprobare suplimentare cheltuieli
Hotarare 33 – 24.06.2019 Aprobare Plan de actiune reducere zgomot
Hotarare 34 – 24.06.2019 Aprobare contract AI MASRIA
Hotarare 35 – 24.06.2019 Acordare premii
Hotarare 36 – Aprobare tarif de securitate
Hotarare 37 – Aprobare AA Wizz
Hotarare 38 – Aprobare abonament parcare autoturism personal institutii
Hotarare 39 – Aprobare actualizare prognoza de trafic
Hotarare 40 – Aprobare situatii financiare
Hotarare 41 – Aprobare propunere rectificare BVC 2019
Hotarare 42 – PV inventariere
Hotarare 43 – Aprobare tarif servicii curatenie
Hotarare 44 – Aprobare Raport indicatori
Hotarare 45 – Aprobare functii sensibile
Hotarare 46 – Aprobare AA Wizz Air
Hotarare 47 – Aprobare Procedura alcoolscopica
Hotarare 48 – Punere in aplicare L 78 dos 2480 102 2017
Hotarare 49 – Aprobare indicatori trim III 2019
Hotarare 50 – Rectificare BVC
Hotarare 51 – Aprobare doc SF sistem luminos cat II OACI la suprafetele de miscare
Hotarare 52 – Rectificare BVC
Hotarare 53 – Aprobare rectificare BVC
Hotarare 54 – Aprobare Organigrama
Hotarare 55 – Aprobare cadou craciun
Hotarare 56 – BVC
Hotarare 57 – Aprobare AA consultanta juridica
Hotarare 58 – Proiect Caiet de sarcini ex ante
Hotarare 59 – Apobare mandate negociere CCM
Hotarare 60 – Aprobare modificare doc SF modernizare MPGT
Hotarare 61 – Aprobare plata sume