Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér
35°C
19:56

A 2001, 544-es törvény 5. cikkelyének (2) bekezdése szerint az állami szervek és az intézmények kötelesek évente közzétenni és aktualizálni a közérdekű információkat tartalmazó tájékoztatót. Azt akarjuk, hogy ez a hírlevél valóságos információforrás legyen minden érdeklődő számára.

5. Cikkely

(1) Minden hatóság vagy közintézmény köteles hivatalból közölni a következő közérdekű információkat:

a) normatív dokumentumokat amelyek szabályozzák a hatóság vagy intézmény szervezetét és működését;
b) szervezeti felépítése , osztályok attribútumai , nyitvatartási ideje , közönség programja  a hatóságnak vagy intézménynek;
c) a vezetőség nevei és vezetéknevei hatóságoknak vagy köz- és állami intézményeknek és a nyilvánosság tájékoztatásáért felelős tisztviselő;
d) a hatóság vagy intézmény kapcsolattartási adatai nevezetesen: név, székhely, telefonszámok, fax, e-mail cím és webcím;
e) pénzügyi források, költségvetés;;
f) saját programok és stratégiák;;
g)a közérdekű dokumentumok listáját;
h) a jogszabályok szerint előállított és/vagy kezelt dokumentumok kategóriáinak listáját;
i) a hatóság vagy intézményhatározatának megtámadásának módja abban az esetben, ha a személynek megsértették a kért közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát;