R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA Tg. Mureș, titular al proiectului „Lucrări de reabilitare la CT1″, anunţă publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de reabilitare la CT1″, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, sat Recea, nr. 1/A,  jud. Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.