Aeroportul International Transilvania
15°C
09:27
Bine ati venit pe siteul Aeroportului International Transilvania

PROIECTUL SPICE (Synchronized PBN Implementation – Cohesion Europe)

 

Informaţii Generale

Denumire proiect: Synchronised Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe (SPICE)
Acord de finantare INEA : GRANT AGREEMENT no INEA/CEF/TRAN/M 2015 /1125723
Durata de implementare: 17.02.2016 – 31.12.2020
Coordonator al proiectului: EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene)
Valoare totală a Proiectului SPICE: 39.029.792 Euro
Cofinanțare : în proporție de 85% de Uniunea Europeană prin intermediul programului Connecting Europe Facility
Contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor eligibile : 15% fiecare aeroport membru
Beneficiarul de drept a finanțării : Asociația Aeroporturilor din România (A.A.R.), pentru cele 16 aeroporturi afiliate la A.A.R
Beneficiarii finali a studiilor și implicit a finanțării europene: aeroporturile membre
Valoare totală proiect AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ: 156.000 Euro
Implicați:

  •  5 operatori de transport aerian: Aegean, Blue Air, Regional Air Service, SATA, Tap Portugal
  • 5 administratori de trafic aerian: DCAC, HCAA, LPS SR, NAV Portugal, ROMATSA
  • Asociația Aeroporturilor din România (A.A.R.)
  • Autoritatea Aeronautică Civilă Română (RCAA)

Proiectul SPICE face parte din etapa de implementare a programului SESAR (Cerul Unic European) care vizează creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea fragmentării spațiului aerian european, prin implementarea unui sistem de navigație bazat pe performanță PBN, ce exploatează capacitățile avansate de navigație (RNAV) al aeronavelor moderne, pentru a permite proiectarea eficientă a spațiului aerian și sistematizarea rutelor de trafic aerian în vederea optimizării spațiului aerian disponibil.
Inițiativa privind cerul unic european (SESAR) a fost lansată în 1999 cu scopul de a îmbunătăți performanța managementului traficului aerian (ATM) și a serviciilor de navigație aeriană (ANS) printr-o integrare mai bună a spațiului aerian european.
Contractul de finanțare (Grant Agreement) dintre Comisia Europeană și beneficiari a fost semnat la Brussels, la sfârșitul lunii noiembrie 2016. Având în vedere că  EUROCONTROL este coordonatorul acestui proiect, acesta a reprezentat toți partenerii la semnarea Grant Agreement-ului.
Sarcinile proiectului presupun colectarea datelor prin studiile de obstacolare corespunzătoare aeroporturilor participante în proiect, proiectare, codificare și avizarea echipamentelor pentru implementarea PBN.
Punerea în aplicare a activităților proiectului vor permite controlul operațiunilor din cadrul spațiului aerian românesc cu ajutorul PBN, permițând astfel traiectorii mai sigure și eficiente, totodată cu reducerea ratei de ratare și redirecționare.
Având în vedere că AAR este partener/beneficiar în proiect, pentru ca fiecare aeroport membru A.A.R. să poată primi finanțare prin acest proiect, pentru studiile de obstacolare efectuate, A.A.R. trebuie a încheiat contracte de mandatare cu aeroporturile care participă în proiectul SPICE. Contractele de mandatare prevăd acțiunile din proiectul SPICE, inclusiv partea de management de proiect.
Conform EUROCONTROL, fiecare partener din proiect se va ocupa de managementul de proiect. Astfel la nivelul României, RCAA este entitatea care va supraveghea respectarea îndeplinirii la timp a obligațiilor fiecărui partener român (ROMATSA, RCAA, AAR,  RAS, BLUE AIR).
Fiecare partener Român va trimite toate raportările execuției activităților către EUROCONTROL.

 

În ceea ce privește A.A.R., având în vedere că, în fapt, aeroporturile membre sunt beneficiarii finali al studiilor și implicit a finanțării europene, dar conform cererii de finanțare A.A.R. este beneficiarul de drept a finanțării, trebuie întocmite proceduri în cadrul A.A.R. privind desfășurarea activității în cadrul proiectului: managementul proiectului, raportarea execuției activităților, efectuarea plăților către aeroporturi.

Stadiul de implementare la data de 31.12.2017 (nivel beneficiar AAR)

Începând cu trimestru I din 2017, s-au realizat activitățile organizatorice privind implementarea proiectului. Au fost organizate mai multe ședinte de lucru la sediul A.A.R., la sediul Ministerului Transporturilor și la sediul Eurocontrol de la  Bruxelles,  pentru clarificarea direcțiilor de acțiune comune pentru implementarea proiectului SPICE. De asemenea, aspecte legate de Proiectul SPICE au fost discutate și  în cadrul ședințelor organizate de A.A.R cu directorii aeroporturilor și reprezentanții instituțiilor din aviație, EUROCONTROL, ROMATSA sau Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
În anul 2017, prin intermediul  Asociației Aeroporturilor din România, 7 din cele 16 aeroporturi din România au primit fonduri europene pentru realizarea studiilor de obstacolare.
La nivelul lunii decembrie 2017, A.A.R. a primit, a analizat pentru conformitate și aprobat la rambursare sumele solicitate de 7 aeroporturi, ceea ce reprezintă 44% din cele 16 aeroporturi afiliate la A.A.R. și cuprinse în proiectul SPICE.
Rambursarea cheltuielilor privind studiile de obstacolare realizate de aeroporturi în perioada de implementare a proiectului s-a realizat în proporție de 40% din 85%, din valoarea facturii fără TVA, în conformitate cu suma încasată de Beneficiarul A.A.R. ca și prefinanțare inițială de la INEA/ EUROCONTROL.
În perioada 30 iunie 2017 – 31 decembrie 2017, A.A.R. a efectuat plăți pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, efectiv realizate de aeroporturi, în sumă totală de 257.256 lei, ceea ce reprezintă 55.937 euro (1 euro= 4,599), adică 14% din valoarea prefinanțării inițiale.
Următoarele 7 aeroporturi afliate la A.A.R. au beneficiat de finanțare în cadrul proiectului SPICE în cursul anului 2017:

  • R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” BACĂU
  • Aeroportul Internațional TIMIȘOARA „Traian Vuia” S.A.
  • S.C. Aeroportul Internațional ARAD S.A.
  • Aeroportul Internațional CRAIOVA
  • Aeroportul Internațional MARAMUREȘ
  • Compania Natională Aeroporturi BUCURESTI S.A.

Asociația Aeroporturilor din România va continua implementarea proiectului SPICE și în anul 2018, astfel că în funcție de documentele  transmise de aeroporturi, urmează să fie utilizată integral prefinanțarea inițială, după care se va depune prima Cerere de rambursare la INEA/EUROCONTROL pentru rambursarea cheltuielilor eligibile ( în proporție de 85% din valoarea de factură, fără TVA).

Stadiul de implementare la data de 31.12.2017 (nivel beneficiar Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş)
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, beneficiar final a studiilor și implicit a finanțării europene prin proiectul SPICE, a efectuat în cursul anului 2017 proceduri de achiziţie publică pentru contractarea serviciilor de măsurători topografice de obstacolare, detaliată după cum urmează:
Procedura de achiziţie privind “Efectuarea de măsurători topografice de obstacolare şi set de a date de aerodrom, conform Reg UE 139 / 2014 / lot I, Lot II , Lot III “, conform Legii, procedură simplificată.
Anunţ de participare SEAP nr. 396104 data 15.11.2016.
Termen limită de depunere a ofertelor: 28 11 2016, ora 15,00.
Ofertanţi la procedura: Atât pentru lotul I cât şi pentru lotul II: S.C. Primul Meridian S.R.L. şi S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.
Pentru lotul III nu au fost depuse oferte, prin urmare a fost anulat administrativ, în mod automat.
Raport de atribuire la data de data 17 01 2017: pentru lotul I şi pentru lotul II către S.C. Primul Meridian S.R.L.
Contract nr. 15 din 31 03 2017 , pentru lotul I, în sumă de: 32 505 lei, fără TVA
Contract nr. 16 din 31 03 2017, pentru lotul II, în sumă de: 131 575 lei, fără TVA

Anunţ de participare SEAP nr. 405960 data 24 05 2017, pentru lotul III
Termen limită de depunere a ofertelor: 07 06 2017, ora 15,00
Ofertanţi la procedura: S.C. Consitrans S.R.L.
Raport de atribuire la data de data 15 06 2017: către S.C. Consitrans S.R.L.,
Atribuire contract de servicii ( lot III ) de verificare a conformităţii datelor prezentate în loturile I şi II , cu cerinţele din caietul de sarcini, către SC Consitrans SRL.
Contract nr 31 din 21 06 2017, pentru lotul III, în sumă de: 29 000 lei, fără TVA
Recepţia documetaţiei la aeroport ( proces-verbal ) nr. 7174 din 31 10 2017, pentru lot I.
Recepţia documetaţiei la aeroport ( proces-verbal ) nr. 7175 din 31 10 2017, pentru lot II.
Documentaţia tehnică aferentă lotului I si II a fost transmisă la AACR pentru avizare cu Nr. 7326 din data 06.11.2017
Observaţii : în verificare la AACR
Transmitere documente aferente Cererii de rambursare după, avizarea de AACR a documentaţiei.

PREVIZIUNI PENTRU ANII 2017, 2018, 2019, 2020 pentru obstacolare şi mentenanţă