R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureş, organizează selecţia ofertelor pentru închirierea unor spaţii, cu destinaţia alimentaţie publică (bar).  Licitaţia va avea loc în data de 17.12.2015 ora 1000.

Caietul de sarcini precum şi draftul de contract se poate ridica de la sediul regiei până la data de 15.12.2015, orele 1600.

Termenul de depunere al ofertelor este 16.12.2015 orele 1600.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0265-328.888 sau 0748-105.243, persoana de contact – Câmpean Mărioara.