R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ, titular al investiției „Hangar aviație business cu anexe, platforma și calea de rulare cu instalații aferente, inclusiv platforma pentru utilaje handling”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de investiții „Hangar aviație business cu anexe, platforma și calea de rulare cu instalații aferente, inclusiv platforma pentru utilaje handling”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni sat Recea/Vidrasău, Șoseaua Tg.Mureș-Luduș km 14,5 – Aeroport.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș str. Podeni nr. 10, în zilele de: luni între orele 9.00-15.00 și marți – vineri între orele 9.00 -12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.