ANUNT LICITATIE ,,Servicii de audit financiar pentru proiectele finantate prin Programul Operational Infrastructure Mare, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectiv Specific 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor, la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures, cod SMIS: 148339 + 147225”

 

Numar anunt: SCN1101153

Tip contract: Servicii

Tip anunt: Procedura Simplificată pe loturi (2)

Data publicare: 14.02.2022, ora: 16:45

Data limita depunere oferta: 02.03.2022, ora: 15:00

Data crearii: 10.02.2022, ora: 13:07

Cod si denumire CPV: 79212000-3 – Servicii de auditare (Rev.2)

Denumire contract: ,,Servicii de audit financiar pentru proiectele finantate prin Programul Operational Infrastructure Mare, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectiv Specific 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor, la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures, cod SMIS: 148339 + 147225

  • LOT 1: Modernizarea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mures cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, cod proiect 148339;
  • LOT 2: ,,Achizitionare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiză PSI”, cod proiect 147225.