ANUNȚ LICITAȚIE pentru atribuirea contractului sectorial având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul „Construire Remiză PSI

Cod Proiect 147225

Numar anunt: SCN1110920

Tip contract: Lucrări

Tip anunt: Anunț de participare simplificat

Data publicare: 15.07.2022

Data limita depunere oferta: 02.08.2022, ora: 15:00

Cod si denumire CPV: 45216121-8 – Lucrari de constructii de unitati de pompieri (Rev.2)

Denumire contract: Proiectarea și Execuția lucrărilor pentru obiectivul „Construire Remiză PSI, din cadrul proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, prin Programul Operational Infrastructura Mare, (POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Cod Smis 147225.