R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureş, organizează selecţia ofertelor pentru achizitionare de Rezervor suprateran cu pompa de alimentare 5000 litrii.

Documentatia de atribuire se poate solicita  si de pe adresa de email investitii@transylvaniaairport.ro

Termenul de depunere al ofertelor este 13.06.2019 ora 1500

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0265-328.888

Contract furnizare rezervor
FD 4313 05062019
Formulare
CS 3847 20052019