Anunț privind ocuparea unui post de Administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administratie