REGIA  AUTONOMĂ  AEROPORT  TRANSILVANIA  TÎRGU  MUREŞ , cu sediul in Vidrasău,soseaua Tg-Mureş-Ludus,km.14,5, CP-547612, CUI-RO 4726000, jud.Mureş – Romania, reprezentată legal de către d-nul  PETI  ANDREI in calitate de  Preşedinte al Consilului  de  administraţie,anunţă  publicul  interesat asupra  depunerii  raportului  privind  impactul  asupra  mediului pentru  proiectul REGIEI  AUTONOME  AEROPORT  TRANSILVANIA  TÎRGU MUREŞ,”Studiu  de  fezabilitate  pentru  modernizarea  aeroportului  si  includerea obiectivelor din  MASTER PLANUL  GENERAL  DE  TRANSPORT“,propus  a fi  amplasat in jud.Mureş,oras Ungheni,sat  Recea/Vidrasău,soseaua Tg-Mures -Ludus,km.14,5-Aeroport.

Tipul  deciziei  posibile  luate  de  APM  Mureş poate  fi  emiterea  acordului  de  mediu sau  respingerea  solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu.

Raportul  la  studiul de  evaluare  a  impactului,poate  fi  consultat  la  sediul  Agentiei pentru  Protectia  Mediului Mures cu  sediul  in  Tg-Mureş,str.Podeni,nr.10, in  zilele  de  Luni-Joi,intre  orele 08.00-16.30 si  Vineri , intre  orele 08.00-14.00 precum si  la  sediul Regiei  Autonome  Aeroport  Transilvania în  zilele  de  Luni-Vineri,intre  orele  08.00-16.00.

Documentul  mentionat este  disponibil  ,consultând   adresa  de internet http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea  publică a  raportului privind  impactul  asupra  mediului,va  avea  loc la  sediul  Primăriei Orasului Ungheni,jud.Mures,la  data  de 09.12.2019, incepand  cu orele 16.00.

Publicul  interesat poate  transmite  in  scris comentarii/opinii/observatii  privind  documentele  mentionate  la  sediul  autorităţii  competente  pentru  protectia  mediului Mures din  Tg-Mureş,str.Podeni,nr.10,jud.Mures,până  la  data  de  16.12.2019.