Expertiză contabilă
Nr. anunț: ADV1094572 din data de 01.08.2019
Tip anunț: Cumpărări directe
Termenul de depunere al ofertelor este 08.08.2019, orele 09:00
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0758222539
Documentația de atribuire se poate solicita și de pe adresa de email: adriana.niculici@transylvaniaairport.ro

Documentatie SEAP-converted