R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureș, a publicat in SEAP/SICAP: 

Anunţul de participare  nr. SCN1053166 din  16.09.2019, ora 11:10, denumire contract

Furnizare de gaze naturale pentru clienti noncasnici

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2)

Data limita depunere: 30.09.2019 15:00