R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureş, organizează selecţia ofertelor pentru achizitionare de măsuratori fotometrice ale balizajului luminos.

Documentatia de atribuire se poate solicita si de pe adresa de email investitii@transylvaniaairport.ro

Termenul de depunere al ofertelor este 13.06.2019 ora 1530

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0265-328.888

Caiet de sarcini 1280 18022019
Contract masurători fotometrice balizaj lminos cat II OACI
Fisa de date 4312 05062019
Formulare