R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş cu sediul în: Vidrasău, 547612, jud. Mureş, organizează selecţia ofertelor pentru achizitionare de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica.

Documentatia de atribuire se poate solicita  si de pe adresa de email investitii@transylvaniaairport.ro

Termenul de depunere al ofertelor este 14.05.2019 orele 1400.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0265-328.888

Contract servicii juridice draft revizuit – 1
Documentatie
CS 3277 25042019
Răspuns clarificări nr.3425 din 07.05.2019